Veelgestelde vragen

faq
Beveiligde SSL/TLS instellingen (aanbevolen)
Gebruikersnaam: xx@uwdomeinnaam.tld (b.v. siem@anoniem.nl)
Wachtwoord*: Gebruik het wachtwoord van het e-mail adres.
Inkomende
server:
www40.totaalholding.nl
  • IMAP: Port 993
  • POP3: Port 995

Uitgaande
server:

www40.totaalholding.nl
  • SMTP: Port 465
*Het wachtwoord is nodig voor IMAP, POP3 en SMTP.
Onbeveiligde instellingen (afgeraden)
Gebruikersnaam: xx@uwdomeinnaam.tld (b.v. siem@anoniem.nl)
Wachtwoord*: Gebruik het wachtwoord van het e-mail adres.

Inkomende
server:

mail.uwdomeinnaam.ext
  • IMAP: Port 143
  • POP3: Port 110
Uitgaande
server:
mail.uwdomeinnaam.ext
  • SMTP: Port 26
*Het wachtwoord is nodig voor IMAP, POP3 en SMTP.
Elke aanvraag wordt direct ingediend. Er is echter altijd sprake van verwerkingstijd. Deze verschillen per topleveldomein (TLD). De onderstaande tijden gaan in vanaf het moment dat het register de aanvraag heeft bevestigd. Bovenop deze tijden kan nog tot maximaal 24 uur komen voor de nieuwe DNS-informatie volledig door alle nameservers op internet is overgenomen.
  Topleveldomein  Registratie  Verhuizing  NS-wijziging  Houderwijziging
  .nl direct direct* direct* direct
  .eu direct 1 dag direct 1 dag
  .com direct 2 weken direct direct
  .net  direct 2 weken direct direct
  .org direct 2 weken direct direct
  .info direct 5-10 dagen direct direct
  .biz direct 5-10 dagen direct direct
  .name direct 5-10 dagen direct direct
  .be direct 2 weken direct direct
  .de 3 uur 5-10 dagen 1 dag direct

Bovengenoemde verwerkingen zijn ook afhankelijk van het juist aanleveren van alle informatie (AUTH-ID) en de e-mailcheck voor verificatie die naar het administrative contact wordt gestuurd.

* SIDN voert de nameserverwijziging direct door in de whois, echter voert zij iedere 2 uur een zonefile-update uit. Zie voor meer informatie: SIDN.nl

Normaliter is het standaard vertonen van een e-mailadres op een site geen goed idee. Spambots struinen het internet af op zoek naar e-mailadressen. Gevonden e-mailadressen komen in een spamlijst te staan en doorverkocht aan (malafide) bedrijven. Om deze reden worden e-mailadressen vaak op alternatieve wijzen weergegeven zodat spambots ze niet herkennen. Bijvoorbeeld door het @ te vervangen door [at]. Inmiddels is deze methode niet meer toereikend omdat spambots ook veel alternatieve schrijfwijzen herkennen.

Op deze site en alle sites die wij maken wordt gebruik gemaakt van encryptie om het e-mailadres weer te geven. In de broncode van de site wordt het e-mailadres als een onherkenbare reeks tekens weergegeven, maar iedere menselijk bezoeker ziet een gewoon e-mailadres.

AttribuutNoodzakelijkBeschrijving
address Ja Het e-mailadres
text Nee De weer te geven tekst, standaard is dit het e-mailadres
encode Nee Encryptie van het e-mailadres. Keuze uit: none, hex, javascript of javascript_charcode.
cc Nee Overige weergegeven ontvangers, ontvangers scheiden met komma's
bcc Nee Overige verborgen ontvangers, ontvangers scheiden met komma's
subject Nee Onderwerp van het e-mailbericht

Uw webmail kunt u openen via de knop webmail op deze pagina

of

via de pagina www.uwdomeinnaam.tld/webmail (bijv. www.tiwaz.nl/webmail)

Een content-beheersysteem of contentmanagementsysteem is een softwaretoepassing, meestal een webapplicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren (contentmanagement). Als afkorting wordt ook wel CMS gebruikt, naar het Engelse content management system (inhoudbeheersysteem).

Een functionaliteit van een CMS is dat gegevens zonder lay-out (als platte tekst) kunnen worden ingevoerd, terwijl de gegevens worden gepresenteerd aan bezoekers met een lay-out door toepassing van sjablonen. Een CMS is vooral van belang voor websites waarvan de inhoud regelmatig aanpassing behoeft, en de inhoud in een vaste lay-out wordt gepresenteerd aan bezoekers. De meeste grote bedrijven gebruiken voor hun website tegenwoordig een CMS.

(Bron: Wikipedia)

Voor meer informatie kunt u op de pagina: "CMS-vertaling" kijken.

De letters TLD staan voor Top Level Domein. Dit zijn de letters die achter uw domeinnaam staan. Er zijn diverse soorten TLD's:

  • gTLD's: generieke TLD's, deze hebben meestal drie of meer tekens (.com, .org, etc.)
  • ccTLD's: Country-Code Top-Level Domains, Nationale TLD's, voorbehouden voor landen, overzeese gebieden en supranationale structuren zoals de Europese Unie (.nl, .be, .eu, etc.)
Generieke TLD's

Generieke TLD's behoren niet aan één bepaald land toe, maar kunnen verschillende categorieën websites bedienen.

Nationale TLD's

Nationale TLD's behoren aan een specifiek land. Aan een nationaal-TLD kan meestal gezien worden wat de voertaal op de website is.

Responsive webdesign
de opmaak van een website past zich automatisch aan naar gelang de resolutie (het formaat) van een beeldscherm.

Hoewel het zoekgedrag in Google ons dwingt tot het gebruik van responsive webdesign wordt op deze website, zeer tegen de SEO logica in, de term responsief webontwerp of responsieve website gebruikt.

Responsive
1(+ to) ontvankelijk (voor), gevoelig (voor), vlug reagerend (op)
Van Dale

Oorsprong:
1375–1425; Late Latijn respōnsīvus.
Dictionary.com

Woordenlijst Nederlandse Taal
responsief [res·pon·sief], bnw., responsieve [res·pon·sie·ve]
Woordenlijst Nederlandse Taal

Volgens het CBS gaan zes op de tien internetgebruikers ook onderweg online. Dat doen ze tegenwoordig vooral op de smartphone.

Een responsieve website garandeert een goede weergave op elk apparaat en geeft u de zekerheid dat ook mobiele gebruikers uw website goed kunnen bekijken.